ACTA 2013-12-12 Comissió Continguts

Acta de la reunió de la Comissió de Continguts del Procés Constituent

A Barcelona, a les 19 h. del 12 de desembre de 2013 s’inicia la reunió de la Comissió de Continguts del Procés Constituent.

Assisteixen: Boldú, Francesc; Busquets, Montse; Caballé, Xavier; Cardona, Francesc; Cuñé Ramon; Díaz, Xavier; Espasa, Jaume; Estrada, Lluís; Gallofre, Montse; Garcia, Víctor; Jàvega, Núria; Künzi, Janine; Madorell, Jordi; Mantón, Míriam; Martín, Santiago; Marzo, Jordi; Mata, Rat; Oliver, Enric; Pardo, Robert; Pedret, Teresa; Pla, Pere Lluís; Pujol, Josep Maria; Ros, Carlos Hugo; Rosés, Santi; Royes, Albert; Ruiz, Pere; Sentís, Lluís; Serrano, Jordi; Tres, Josep; Vila, Lluís; Vila, Xavier; Vilanova, Josep Maria.

S’excusen: Casanovas, Raquel; Honzawa, Andreu; Monsonís, Manel; Muñoz, Elena; Prieto, Frederic; Sánchez, Andreu; Suárez, Ramon.

ORDRE DEL DIA

 1. Estat de desenvolupament de cada punt de manifest.

 2. Data dels primers texts de debat (enviament a les territorials i sectorials per començar debat i per convidar a la participació fins el 14 d´abril).

 3. Noves sectorials.

 4. Formació (de com agafar un tema, sia de campanya o no, treballar-lo per extreure´n material didàctic i passar-lo a les territorials via online o bé en sessions presencials).

1. Estat de desenvolupament de cada punt de manifest

Punt 1, per Jordi Madorell

Expropiació de la banca privada, defensa d’una banca pública i ètica, fre a l’especulació financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i impagament del deute il·legítim.”

El proper dimarts disset de desembre es reunirà per segon cop el seu grup de treball i informa que per aquesta reunió hauran enllestit els seus dos texts de debat.

Punt 2, Américo Ologaray i Andreu Honzawa

Salaris i pensions dignes, no als acomiadaments, reducció de la jornada laboral i repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura no-remunerat.”

Els responsables d’aquest punt no han pogut assistir a la reunió.

Punt 3, per Víctor Garcia

Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció.”

En Víctor informa que els seus texts es centren en dos temes que consideren de fons. Aquests són:

 • Què és la democràcia?

 • La dinàmica de participació assembleària

També comenta que aquests dos documents poden servir com a punt de partida per desenvolupar altres continguts.

Punt 4, per Josep Maria Vilanova i Lluís Sentís

Habitatge digne per a tothom, moratòria dels desnonaments i dació en pagament retroactiva. ”

Ja disposen de tres texts finalitzats i llestos per enviar a experts i també a la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques. Cadascun dels texts va acompanyat de tres o quatre propostes d’acció.

Els texts tracten:

 • El dret efectiu a l’habitatge amb especial atenció a determinats col·lectius com ara, grups de risc o gent jove, per la seva impossibilitat d’emancipar-se.

 • El compliment de la funció social de la propietat immobiliària i també les relacions contractuals entre llogats i llogaters.

 • Els parcs d’habitatge de lloguer social. Aquest text fa èmfasi en la necessitat de canviar l’actitud actual envers aquest àmbit.

Com que consideren que la seva part en l’elaboració dels texts ja ha estat assolida, demanen si poden obrir el debat cap a les assemblees territorials. En aquest sentit, la Núria Jàvega explica que no només poden fer-ho sinó que és molt desitjable que ho facin per tal de promoure el debat i el desenvolupament continu dels texts fins l’Assemblea General d’Abril.

Punt 5, per Andreu Sánchez (excusat)

No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota control social.”

L’Andreu Sánchez no ha pogut assistir. La Núria Jàvega demana suport per a l’Andreu en el desenvolupament i la coordinació d’aquest punt i destaca que es tracta d’un punt especialment complex de tractar atesa la seva amplitud.

En Josep Maria Pujol informa que ha estat cercant suport per l’Andreu i que probablement rebrà una resposta al llarg de la propera setmana.

Punt 6, per Montse Busquets i Raquel Casanovas (excusada)

Dret al propi cos i no a la violència de gènere.”

La Montse explica que el desenvolupament està completament aturat i comenta que el contacte amb la Sectorial de Feminisme no s’està produint.

Per tal de millorar la situació, la Núria Jàvega li proposa contactar amb la Neus Forcano, la Marta Vergonyós i l’Esther per portar endavant els aspectes relacionats amb el feminisme. Per la seva banda, Albert Royes s’ofereix per tractar el tema de l’eutanàsia.

També es recomana insistir a la Sectorial de Feminisme i cercar dins d’aquesta gent amb gran capacitat de treball.

A més, un dels assistents informa a la Montse que li ha enviat per correu electrònic un recull tant de contactes com d’anuaris relacionats amb la temàtica i procedents de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

Punt 7, per Rat Mata

Reconversió ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses energètiques i sobirania alimentaria.”

La Rat exposa que la seva metodologia de treball ha consistit en segmentar el punt en quatre àmbits, fer una enquesta i elaborar fitxes temàtiques breus.

També informa que la Sectorial d’Energia ha programat la seva segona reunió pel dissabte catorze de desembre i que allà presentaran el material del que disposen fins al moment. Actualment, aquest es composa de dos texts de debat en fase inicial (primera versió) i quaranta propostes de text. A aquesta reunió també és farà una presentació introductòria del concepte de sobirania energètica i a més servirà de trobada entre els diferents grups de treball per tal de compartir experiències i contactes d’experts.

En Josep Maria Vilanova comenta que ells també disposen de continguts relacionats amb l’energia i s’ofereix per col·laborar en temes comuns relacionats amb l’urbanisme.

Punt 8, per Francesc Boldú, Brian Anglo i Martí Caussa (els dos últims no han assistit)

Drets de ciutadania per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació d’estrangeria.”

A la seva intervenció, en Francesc Boldú tracta tres aspectes: accions reivindicatives, el desenvolupament del text de debat i la coordinació dels grups de treball.

Respecte al primer dels aspectes, comenta que en Brian Anglo està elaborant un informe de la situació. Les accions es centren dos casos: la mort d’Alik Manukyan1 i les lluites dels immigrants arran el desallotjament de les naus del barri del Poblenou2.

Respecte a les reivindicacions sorgides dels desallotjaments del Poblenou, informa que dissabte catorze i diumenge quinze de desembre tindrà lloc una cimera de col·lectius i que ha estat convocada una concentració el dia catorze per donar suport a la Plaça Catalunya.

També demana la col·laboració de les assemblees territorials amb les següents mesures de suport:

 1. Comptar les persones immigrades que necessiten regularitzar la seva situació.

 2. Participar en mobilitzacions públiques de suport.

 3. Pressionar en grup als respectius ajuntaments.

Francesc considera que és més important la lluita reivindicativa que l’elaboració dels texts de debat, encara que el text del que és responsable ja es troba a la seva quarta versió i està pràcticament enllestit.

El text gira entorn dos eixos:

 • Totes les persones que viuen a Catalunya han de tenir els mateixos drets.

 • Catalunya ha de ser intercultural i laica.

El text presenta cinc o sis propostes per tal de desenvolupar cada eix.

Expressa la importància de fer pedagogia per tal de modificar l’actitud de la societat i no limitar-se a redactar una constitució que no es vegi acompanyada per un canvi real en l’actitud de les persones.

Pel que fa a la coordinació dels grups de treball, Francesc diferencia entre un grup reduït de persones que elaboren el text de debat i un grup ampli més interessat en portar a terme accions que no pas en el text.

1Una protesta por la última muerte en el CIE de Barcelona sirve para denunciar la deportación de testigos clave, a <http://www.eldiario.es/catalunya/concentracion-CIE-Barcelona-denunciar-deportacion_0_205430123.html> [consultat: 15/12/13].
2Los 300 de Poblenou: manual político para hacer invisibles a los inmigrantes desalojados, a <http://www.eldiario.es/desalambre/Poblenou-300-sin_papeles_0_206479356.html> [consultat].

Punt 9, per Xavier Díaz.

Mitjans de comunicació públics sota control democràtic, programari i xarxa lliure i desmercantilització de la cultura.”

En Xavier informa que no s’ha avançat en l’elaboració dels texts per aquest punt.

La Míriam Mantón, de la Comissió de Cultura de l’Assemblea Territorial de Sant Andreu, li ofereix suport.

Punt 10, per Janine Künzi.

Solidaritat internacional, no a la guerra, i per una Catalunya sense exèrcit i fora de l’OTAN.”

El seu grup de treball està format per tres persones que elaboren a distància tres texts que tracten de:

 • Solidaritat internacional.

 • No a la guerra.

 • El canvi de paradigma.

Respecte a l’últim dels texts, la Janine diu que serà obert i d’extensió breu.

2. Data dels primers texts de debat (enviament a les territorials i sectorials per començar debat i per convidar a la participació fins el 14 d´abril)

La Núria Jàvega comunica que els primers texts es publicaran al web del Procés Constituent tot just després de celebrar la propera reunió de la Comissió de Continguts i proposa com a data aproximada d’aquesta el dia set de gener.

La Janine Künzi proposa que els texts siguin revisats per un lingüista abans de la seva publicació. Actualment, en Rafel Villena s’encarrega d’oferir aquest servei però també es proposen un parell de persones més com a reforç.

S’estableix així que els texts enllestits siguin enviats a en Rafel i que ell els passarà a la Núria Jàvega, que farà de receptacle dels texts fins que els envii a les sectorials perquè col·laborin en el seu desenvolupament.

3. Noves sectorials

En Jordi Madorell proposarà la creació de la Sectorial d’Economia. Com que aquesta està molt lligada a l’àmbit del punt dos del manifest, contactaran amb l’Américo Ologaray i amb l’Andreu Honzawa.

En Víctor Garcia comenta que, en demanar a la Comissió d’Extensió la constitució de l’Assemblea Sectorial de Democràcia Participativa, li han denegat motivant que les sectorials han de constituir-se entorn a col·lectius professionals. En Víctor mostra la seva disconformitat, recolzada per diversos assistents, i apunta que aquesta situació pot donar-se de nou en altres propostes de creació d’assemblees sectorials.

En aquest sentit, la Núria Jàvega, diu que es posarà en contacte amb la Comissió d’Extensió per demanar que esclareixin quins són els criteris que han establert per la creació de noves sectorials. També proposa a en Víctor donar un caire professional a la sectorial per tal que la Comissió d’Extensió no es pugui negar.

4. Formació (de com agafar un tema, sia de campanya o no, treballar-lo per extreure´n material didàctic i passar-lo a les territorials via online o bé en sessions presencials)

En Lluís Vila llegeix un text on s’explica com treballar els texts de debat i se li demana que ho comparteixi.

Per part dels assistents, es recomana esforçar-se en que tots els texts siguin didàctics, encara que es recorda que la pròpia estructura dels texts ja ajuda a que ho siguin (extensió de tres pàgines, bibliografia, identificació d’experts en la matèria…).

Per finalitzar, es recullen diverses qüestions que han presentat els assistents al llarg de la reunió.

Primerament, sorgeix el dubte sobre si la invitació per assistir a l’Assemblea General del vint-i-dos de desembre arriba a tothom a qui li ha d’arribar. Respecte això, es diu que al lloc web del Procés Constituent s’ha publicat la informació necessària perquè tots els adscrits puguin assistir. Per altra banda, la Núria Jàvega esclarirà si la Comissió de Continguts té la consideració d’assemblea atès que la invitació es veu vinculada a la participació en una de les assemblees.

Al llarg de la reunió també es pregunta en diverses ocasions sobre el funcionament i els objectius de la Comissió de Continguts. La Núria Jàvega ofereix les explicacions i els aclariments pertinents.

També es comenta que el redactat de la constitució hauria de ser elaborat per experts que sintonitzin amb l’ètica del manifest. En aquest sentit, s’informa que ja s’han donat les primeres aproximacions a juristes de diverses associacions, entre les que es troba l’Assemblea Nacional Catalana.

La participació d’experts en el redactat obre un debat on es manifesten opinions contràries a la participació d’experts en l’elaboració i altres a favor d’aquesta. Des del primer punt de vista s’argumenta que la constitució ha de ser elaborada per la societat i també s’expressa desconfiança envers als experts en general.

Per la seva banda, les persones que es posicionen a favor de la participació d’experts expressen que cal tenir compte amb els prejudicis en contra dels experts perquè és una manera de pensar irracional i problemàtica. També es considera que la redacció del text per experts és compatible amb que els continguts provinguin del debat per part del conjunt de la societat.

Per últim, en Francesc Boldú comenta que al seu grup no es té en ment l’elaboració de lleis sinó de continguts que facilitin canvis d’actitud en la societat.

A Barcelona, a les 21,10 h. del 12 de desembre de 2013, es conclou la reunió de la Comissió de Continguts del Procés Constituent.

Acta 2013_12_12 Comissió CONTINGUTS en PDF

Anuncis
Galeria | Aquesta entrada ha esta publicada en Actes de la Comissió de Continguts. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.