ACTA 27-12-2013 DE L’ASSEMBLEA DEL MOIANÈS

Data: divendres 27 de desembre de 2013
Lloc i hora:
Can Carner (entrada pel pati posterior de la Baixada del Mestre, al costat del Casal) – de les 20:00 h. fins les 22:20h.
Convocats:
Membres adherits del Moianès –
Assistents:
14 persones

Ordre del dia:

 1. Elecció coordinador reunió.
 2. Aprovació de l’ordre del dia.
 3. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
 4. Valoració de l’Assemblea General del 22 de desembre .
 5. Debat sobre la democràcia interna del Procés Constituent .
 6. Informació treball comissions i propostes
  Proposta: Cicle de conferències organitzades per l’assemblea
 7. Torn obert de paraules.

1. Elecció coordinador reunió. Coordinarà la reunió el Ramon Crespiera i actuarà com a secretària Montse Gallofrè.

2. Aprovació de l’ordre del dia. S’aprova l’ordre del dia proposat, si bé es decideix deixar el punt nº 4 – VALORACIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 22 DE DESEMBRE- , com a punt final, tocant la resta de punts tan ràpidament com sia possible a fi de disposar de més temps per a dedicar-lo a comentar la valoració de l’assemblea general.

3. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Es llegeix l’acta de la reunió anterior, que és aprovada pels assistents.

4. Informació treball comissions.

Proposta: Cicle de conferències obertes a tothom, organitzades per l’Assemblea del Moianès, que vagi tocant els punts relatius al manifest.

Es comenta que un altre grup -Moià Deute- està preparant precisament pel 24 ó 25 de gener del 2014, una conferència a càrrec dels membres de Cafè amb Llet, sobre el tema “Sanitat”, amb ocasió de la presentació del llibre que han escrit. Falta confirmar el dia i hora exactes.

També per gener hi ha una conferència organitzada per la CUP per al 10 de gener a les 7 de la tarda a l’Ateneu La Pòlvora amb la presentació del llibre “No tots els mals vénen d’Almansa”.

Es comenta que en aquelles conferència organitzades per qualsevol altre grup o associació, que toquin temes d’interès social lligats al manifest, l’Assemblea del Moianès hi figuri com a suport, i a l’inrevés, que en aquelles conferències organitzades directament per l’Assemblea del Moianès del PC, s’ofereixi ajuntar forces amb altres agrupacions socials que s’hi mostrin interessades.

A la primera reunió de la Comissió d’Extensió es va valorar, per l’actualitat del tema de les tarifes elèctriques, la conveniència de convidar a Som Energia a fer una xerrada sobre el tema energètic. Si es confirma definitivament la de Moià Deute per al mes de gener, aquesta podria ser la del mes de febrer i, en aquest cas, organitzada per l’assemblea del Procés Constituent. Encara que fa poc més de mig any ja van fer una presentació a Moià, amb força assistència, sembla que el tema pot atraure públic.

Es deixa obert als assistents que vulguin aportar idees sobre temes, sobre conferenciants, etc., que ho preparin per a plantejar-ho a l’Assemblea.

· Comissió de Continguts: Els dos membres de l’Assemblea que hi assisteixen fan un breu resum de què és i com funciona aquesta comissió, així com de qui la composa, i del què fins ara els grups de treball ja constituïts han informat sobre els textos que estan elaborant en relació als 10 punts del Manifest.

· Grup Promotor: Els membres que hi assisteixen expliquen qui la composa, què és i com funciona. Ara per ara forma una assemblea reduïda d’unes 200 persones. Però se li qüestiona que sigui l’òrgan de presa de decisions per a tot el moviment.

5. Valoració de l’Assemblea General del 22 de desembre .

Es comenta que hi va haver-hi una estimació poc realista dels temps a l’hora de fixar la data màxima de presentació d’esmenes, tenint en compte la data de celebració de l’Assemblea, que va resultar en què:

 • els membres de les assemblees locals no van disposar del conjunt d’esmenes presentades amb temps per a llegir-les, reflexionar-les, i obtenir–ne una opinió clara que permetés que les seves votacions a l’assemblea general fossin informades i fonamentades.

Tenint en compte que un dels primers objectius, sinó el principal, d’aquesta Assemblea General era precisament el de votar una normativa de reglament intern consensuat pels membres, decidir tirar endavant amb les votacions va constituir, al parer dels membres de l’assemblea del Moianès, una irregularitat, dins de la qual s’inclouen d’altres irregularitats com ara que:

 • La comissió receptora de les esmenes en va fer una selecció prèvia, triant segons els seus propis criteris (i no els de l’assemblea) quines eren mereixedores de ser votades, quien s’havien refós i quines no eren ni esmentades.
 • Problemes no previstos, com la nul·la visibilitat de la pantalla on es pensaven projectar les esmenes que es volien sotmetre a votació, van fer que ni tan sols aquestes podessin ser llegides pels assistents.
 • No es va poder acordar a aquestes esmenes el temps suficient de defensa, debat i reflexió abans d’esser votades pels assistents.
 • Malgrat que el temps acordat per la realització de l’assemblea, tenint en compte tot lo abans exposat, no arribava a cobrir la tasca a realitzar, la mesa va presentar a votació dos documents no figurant a l’ordre del dia, que si bé van acabar sense ser votats i es va decidir traslladar-los per a debat a les assemblees locals, van consumir un temps preciós de discussió.

En Jordi Perera i la Roser Bach, així com en Jordi Costa i l’Ana Morales, presenten dues valoracions respectives d’aquesta assemblea general. Un cop llegides, se’ls hi proposa de fer-ne una refosa que pugui ser comentada i recolzada per tota l’Assemblea del Moianès en una propera reunió extraordinària, car hem acabat ja el temps acordat. Aquesta propera reunió es fixa pel dia 10 de gener, a les 8 del vespre, a Can Carner.

El document de valoració que resulti aprovat en aquesta assemblea del proper dia 10 serà entregat al Grup Promotor, per a discussió.

S’acorda que des d’aquesta assemblea del Moianès es faci arribar al Grup Promotor la petició de què fixin la seva propera data de trobada cap a finals del mes de gener, a fi i efecte de donar temps a discutir i elaborar la valoració final de l’Assemblea General, no només per part de l’assemblea del Moianès, sinó de totes aquelles altres assemblees locals i sectorials que tinguin també valoracions a aportar.

6. Torn obert de paraules .

Degut a la manca de temps, i a què cada punt ja s’ha anat comentant sobre la marxa, es conclou aquí la reunió.

Anuncis
Galeria | Aquesta entrada s'ha publicat en Actes Assemblees del Moianès i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.