Acta Assemblea Procés Constituent Mioanès 10-01-2014

2014-01-10 – Acta Assemblea Procés Constituent Mioanès (en PDF)

ACTA DE REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DEL MOIANÈS

Data: divendres 10 de gener de 2014
Lloc i hora:
Can Carner – Moià des de les 20:30 h. fins les 23:00h.
Convocats:
Membres adherits del Moianès
Assistents:
12 persones
Ordre del dia:

 1. Elecció coordinador reunió.
 2. Aprovació de l’ordre del dia.
 3. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
 4. Document de posicionament sobre l’Assemblea General del 22 de desembre .
 5. Debat i posicionament sobre el document “Resolució sobre la consulta” (1)
 6. Debat i posicionament sobre el document “Resolució política i sobre perspectives electorals (2)
 7. Debat i posicionament sobre la proposta de la subcomissió de Formació per a organitzar l’elaboració dels textos d’argumentari que desenvolupen els continguts temàtics dels punts del Manifest (3)
 8. Torn obert de paraules.

1. Elecció coordinador reunió. Coordinarà la reunió el Ramon Crespiera i actuarà com a secretària Montse Gallofré.

2. Aprovació de l’ordre del dia. S’aprova l’ordre del dia proposat. S’hi afegeix abans del torn obert de paraules, un nou punt (nº 9): Presentació a l’Assemblea de la pàgina web que un dels membres de l’assemblea ha creat per l’Assemblea del Moianès, de la taula d’esmenes elaborada per un altre membre, i comentari sobre una llista de distribució.

3. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Es llegeix l’acta de la reunió anterior, que és aprovada pels assistents.

4. Document de posicionament sobre l’Assemblea General del 22 de desembre .

 • Es llegeix a l’Assemblea el document en el qual es valora la 1ª Assemblea General del 22 de desembre, i que ha estat elaborat amb les aportacions de sis membres de l’Assemblea del Moianès.
 • Degut a què dins l’ordre del dia de la Comissió de Continguts reunida el 9 de gener, un punt era la valoració de l’assemblea general, els membres que hi assisteixen comenten que allí es va fer un breu resum oral del contingut del document, bo i afegint que estava pendent d’aprovació per l’assemblea del Moianès. La Coordinadora de Continguts, Núria Jàvega, va indicar que el document, un cop aprovat, es passés per escrit al Grup Promotor.

Llegit el document, s’hi incorporen algunes esmenes de redacció, i passa a votació, essent aprovat per CONSENS i UNANIMITAT.

5. Debat i posicionament sobre el document “Resolució sobre la consulta

 • Els 12 assistents, havent llegit el document, procedeixen a votar-lo, amb el resultat següent: VOTS A FAVOR 10 – ABSTENCIONS 2

7. Debat i posicionament sobre el document “Resolució política i sobre perspectives electorals

 • Els 12 assistents, havent llegit el document, procedeixen a votar-lo, amb el resultat següent: VOTS EN CONTRA 10 – ABSTENCIONS 1 (1 no va votar per no conèixer el document)

 • En quant al document de “Resolució Política…”, es decideix també redactar un petit text argumentari per adjuntar-lo al resultat de la votació. Aquest text s’haurà de discutir i consensuar per internet a través de la llista de correus. El resultat de les votacions, i el document amb l’argumentari sobre la votació, s’ haurà de fer arribar al Grup Promotor abans de la seva propera reunió.

8. Debat i posicionament sobre la proposta de la subcomissió de Formació per a organitzar l’elaboració dels textos d’argumentari que desenvolupen els continguts temàtics dels punts del Manifest.

 • Degut a la manca de temps es deixa el comentari i votació d’aquest document per a ser debatut i votat a la propera Assemblea del Moianès, que tindrà lloc el proper dia 31 de gener de 2014.

9.Presentació a l’Assemblea de la pàgina web que un dels membres de l’assemblea ha creat per l’Assemblea del Moianès, de la taula d’esmenes elaborada per un altre membre, i comentari sobre una llista de distribució.

 • S’anuncia als assistents la creació d’una web pròpia de l’Assemblea del Moianès, en la qual s’hi penjaran totes les actes de les assemblees (tant passades com vinents), les convocatòries i actes que es vagin celebrant al Moviment, els textos de debat que es vagin rebent, les esmenes que es vagin aportant, etc. Està creada per a facilitar l’accés a tots els documents no només als propis membres del Moianès sinó també a la resta d’assemblees territorials i sectorials que la vulguin consultar.
 • S’anuncia també que un altre membre ha creat un document amb totes les esmenes als documents 1,2,3 i 4 que s’havien de debatre a l’Assemblea General, col·locant-les en una taula on a l’ esquerra hi figura el text original de cada document i a la dreta les esmenes, agrupades per cada punt concret. Tot això per a facilitar-ne la lectura i reflexió, a fi de fer-ne posteriorment una votació fonamentada. Els membres demanen que aquesta taula d’esmenes es faci arribar també a la resta d’assemblees, per si els hi pot ser d’utilitat.
 • Es proposa fer la migració de la llista de distribució que fins ara hem fet servir l’Assemblea del Moianès, de Google Grups, a una nova llista al servidor de riseup.net (https://help.riseup.net/en). El motiu és el de mantenir una coherència entre la feina que estem portant a terme i les eines que fem servir. La característica d’aquest nou servidor que ens ha motivat a fer el canvi, és que es tracta un grup informàtic d’activistes treballant i al servei d’activistes socials. Tant les llistes de correu com el correu que ofereixen estan encriptats, ja sia el contingut allotjat en el servidor com en els trams d’internet on sigui possible fer circular la informació encriptada. Al mateix temps aquest servidor no emmagatzema ni els continguts de la informació ni les adreces IP dels seus usuaris. D’aquesta manera, no només deixem de facilitar les nostres dades i comunicacions a les agències d’informació governamentals sinó que, a més a més, dificultem el màxim (per no dir impossibilitem) el fet de que puguin ser monitoritzades i capturades per aquestes agències.

10. Torn obert de paraules.

Degut a què cada punt ja s’ha anat comentant sobre la marxa, es conclou aquí la reunió.

1Document enviat per Jordi Costa i Ana Morales el 29.12.2013
2Document enviat per Jordi Costa i Ana Morales el 29.12.2013
3Document enviat per Robert Pardo i Montse Gallofré el 31.12.2013

Anuncis
Galeria | Aquesta entrada ha esta publicada en Actes Assemblees del Moianès, Actes de reunions. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.