Acta de la “Comissió de Coordinació” 22-02-2014

2014-02-22 ACTA_COORDINADORA_versio2 (en PDF)

ACTA DE REUNIÓ DE LA COORDINADORA DEL PROCÉS CONSTITUENT

Data: dissabte 22 de desembre del 2014

Lloc i hora: Ateneu rebel (c/Font honrada, 32) de 10 a 14.15h

Convocats: nova comissió de coordinació

Assisteixen:

Anna Armengol (de la Comissió de Comunicació), Arcadi Oliveres (impulsor del Procés), Carles Tomàs i Tomàs (de l’Assemblea d’Igualada), Cesc Niubó (de l’Assemblea de Mogent), David Balbàs Alonso(de l’Assemblea de Gràcia), David Borrell (de l’Assemblea de Sabadell), Elena Sauleda (de l’Assemblea de la Vallalta), Ferran Moreno (de l’Assemblea de Badalona-Sant Adrià), Florencio de la Torre (de l’Assemblea de Girona), Jesús Marín (de l’Assemblea de Vallirana), Joaquim Manau (de l’Assemblea del Segrià), Josep Bel (de la Sectorial de Drets i Lluites Laborals), Josep Sementé, de l’Assemblea de Tarragona), Josep M. Colillas (de la Comissió de Finances), Josep M. Antentas (de la Comissió d’Extensió), Margarida Fité (de l’Assemblea d’Osona), M. Teresa Garcia Fochs (de la Comissió d’Organització), Neus Forcano (de la Comissió d’Organització), Núria Jàvega (de la Comissió de Continguts), Montserrat Mata (de la Sectorial d’Ecologia), Sonia Onandi (de l’Assemblea del Masnou), Teresa Forcades –per Skype- (impulsora) i Xavier Domènech (de la Sectorial d’Universitats).

A les 10.30h, la Neus Forcano obre la reunió i exposa l’ordre del dia:

 1. Situació del Procés i estratègia política

 • escenari d’eleccions

 • relacions amb altres entitats i partits

 • comunicats i signatures de suport

 • guia d’actuació per a les assemblees (en mobilitzacions i accions en espais públics; protecció jurídica per a membres del Procés; i pel que fa a relacions polítiques en àmbit municipal)

 1. pla de treball 2014: objectius i activitats aprovades al promotor del 15/2

– Campanya

 • Jornada d’accions locals: 8 de març

 • Jornada europea: 5 d’abril

 • Jornada de debat de continguts: 17 de maig

 • Jornada de formació: 29 de maig o 7 de juny

 • Suport i adhesió al Multireferèndum

 • Suport i col·laboració amb les Marxes per la dignitat (22-27 de febrer)

 1. Creixement i consolidació del moviment

  1. seguiment i formació d’assemblees (informació i comunicació interna i de creació d’assemblees, seguiment territorial, relacions…)

  2. augment d’adhesions

  3. fidelització de pagaments trimestrals/anuals; finançament

  4. comunicació (pla de comunicació, animació i actualització de la web, noves seccions, suport agenda i mailing d’assemblees, claus d’accés per a assemblees; gestió dels correus i capacitat del servidor…)

 1. calendari i reunions del promotor i de la coordinadora

 2. organització interna i funcionament de la coordinadora

 3. temes i punts ordre del dia per al següent promotor

 4. possible seminari-convivència per a la coordinadora

 5. precs i preguntes

1. Situació del Procés i estratègia política

Pel que fa al primer punt de l’ordre del dia, s’acorda:

 • Que la nostra posició ha de ser unitària i de ruptura, tenint clar que la nostra nota definitòria és la cerca d’un Procés Constituent que, sense deixar en cap cas de banda la qüestió nacional, sigui, tanmateix, profundament social.

 • Que cal fer un salt qualitatiu i passar, de la posició conservadora que hem servat fins al moment, a ser els agents actius de la unitat.

 • Que cal estar oberts a tots els grups i institucions, però que serà bo començar a parlar amb els més afins, dels quals es pot esperar més versemblantment que comparteixin els deu punts del Manifest.

 • Que la Comissió Coordinadora, complint el mandat del Grup Promotor, elaborarà un document que serveixi per fixar les condicions d’acord amb d’altres moviments, institucions o partits.

 • Que aquest document serà elaborat per Josep M. Antentas, Josep Bel i Xavier Domènech i que serà enviat a la Coordinadora el dia 2 de març.

 • Que el document esmentat serà debatut, perfilat i aprovat si s’escau, a la propera reunió del dia 9 de març.

 • Que, un cop consensuat per la Coordinadora, el document serà enviat a les assemblees el dia 10 de març.

 • Que, un cop debatut per les assemblees, serà sotmès a l’aprovació del Grup Promotor en la propera reunió que se’n faci, que serà el dia 6 d’abril.

 • Que el Xavier Domènech s’encarregarà d’elaborar un document que pugui servir de guia, a les assemblees territorials, de cara a les eleccions municipals.

 • Que es prepara un formulari d’adhesions al Maifest per a entitats i associacions (comissió de web se n’encarrega).

2. Pla de treball

Pel que fa al segon punt de l’ordre del dia, s’acorda:

 • Quant al subpunt relatiu a prioritzar-ne una, que, per mandat del Grup Promotor, cal fer els passos per desenvolupar la campanya de la República Catalana del 99% on han de quedar integrades les dues que s’havien proposat en l’Assemblea General i que s’ha constatat que no es poden implementar (deute i desenvolupament democràcia). En les Jornades sobre Europa i la de continguts, hi ha urà espai i ocasió per abordar aquestes temàtiques.

 • Quant al subpunt relatiu a les jornades del 8 de març:

 1. Que cal aprofitar-les per fer visible arreu el Procés.

 2. Que és especialment important que, a més a més dels actes que cada assemblea local programi, hi hagi representació del Procés en totes quatre manifestacions previstes a Catalunya.

 3. Que David Balbàs farà un escrit per animar les assemblees a organitzar actes en les seves localitats i a participar en les manifestacions unitàries.

(La persona que representa la Sectorial de Feminismes no és present a la reunió, per la qual cosa manca informació.)

 • Quant al subpunt relatiu a la Jornada sobre la Unió europea, prevista per al dia 5 d’abril (La Farga-L’Hospitalet de Llobregat):

 1. Que els objectius de la Jornada han de ser fer visible el Procés i aprofundir temes al voltant de la qüestió europea. Les taules rodones i els debats poden seguir tres eixos centrals:el deute, la sobirania i la Unió europea, i les eleccions europees.

 2. Que les jornades hauran de ser el punt de partida per convidar i fer intervenir altres moviments, institucions i partits.

 3. Que el programa definitiu resta obert a les propostes que facin les sectorials.

 4. Que cal preveure la possibilitat i conveniència que hi hagi un míting final.

 5. Que, per tal de donar cabuda a la proposta, cal que la jornada sigui de tot un dia o bona part d’un dia.

 6. Que durant aquesta setmana de febrer s’enviarà la proposta de participació a les assemblees.

 7. Que el dia 4 de març es farà una primera reunió dels integrants de la Comissió d’Organització i de totes aquelles persones que han de col·laborar-hi (sectorials i assemblees del Baix llobregat).

 8. Que és previst que es publiqui una revista.

 • Quan al subpunt relatiu a la Jornada de continguts, prevista per al 17 de maig:

 1. Que cal convidar tothom a participar en els debats, per la qual cosa poden adreçar-se a la web i consultar-hi els textos proposats, -que són quatre o cinc diferents per cada punt amb la bibliografia corresponent- i fer-hi totes les aportacions que escaigui.

 2. Que se celebraran al Col·legi La Salle de Tarragona.

 3. Que es considera adient que es faci un recull de fotografies per projectar.

 4. Que cal preveure que hi hagi deu correus electrònics –un per a cada punt del manifest- on es puguin enviar suggeriments i col·laboracions.

 5. Que és imprescindible que s’aconsegueixi un document de síntesi final que reculli els debats sobre els deu punts del manifest.

 • Quant al subpunt relatiu a la Jornada de Formació, no és possible pendre decisions atès que no han assistit a la reunió les persones que les estan preparant.

 • Quan al subpunt relatiu a l’adhesió al multireferèndum:

 1. Que es considera de molt interès per al Procés, atès que suposarà un marc molt potent per a objectius democràtics, socials i nacionals.

 2. Que el Procés pot ajudar molt eficaçment a la difusió.

 3. Que la Susana Ariño i el Xavier Domènech elaboraran un escrit informatiu sobre la proposta, que es publicarà a la web, a fi i efecte que les assemblees locals puguin col·laborar-hi si els seus integrants ho creuen convenient.

 4. Que es demanarà més informació sobre d’altres formes possibles de col·laboració.

 • Quan al subpunt relatiu al suport i col·laboració a les marxes per la dignitat:

 1. Que es comuniqui que hi ha una web per apuntar-s’hi.

 2. Que, amb el permís exprés del Josep Bel, es faciliti el seu número de telèfon (639390710) o l’altre que és previst (616 440730) per a tota mena de consultes sobre el tema.

 3. S’acorda també que Josep Bel, de la Sectorial de Drets i Lluites Laborals, informi el Grup Promotor sobre la Manifestació del Primer de Maig.

 • Pel que fa a tota la resta dels punts de l’ordre del dia, se n’ajorna el debat atesa la manca de temps, amb l’excepció del punt 4 (calendari de reunions del Grup Promotor i de la Coordinadora) que queda establert com segueix:

Dia 9 de març: Reunió de la Comissió Coordinadora.

Dia 6 d’abril: Reunió del Grup Promotor.

Dia 13 d’abril: Reunió de la Comissió Coordinadora.

Dia 10 de maig: Reunió del Grup Promotor.

Dia 31 de maig: Reunió de la Comissió Coordinadora.

Dia 14 de juny: Reunió del Grup Promotor.

S’acorda, també, que totes les reunions de la Comissió Coordinadora començaran a les 10 hores.

 • Es comenta que la campanya d’afiliacions i quotes és molt necessària i ja es pot tirar endavant. Cal que es coordinin les comissions de web, finances i comunicació.

S’acaba la sessió a les 14’20h del dia 22 de febrer de 2014.

Anuncis
Galeria | Aquesta entrada ha esta publicada en Actes de la "Comissió de Coordinació", Actes de reunions. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.