Documents de treball

TU FAS LA CONSTITUCIÓ

PC Primer llibre de Ponències (juliol 2014) (en PDF)

Aquests documents de treball formen part d’un procés participatiu obert a totes les persones, encara que no estiguin adherides al Procés Constituent, amb l’objectiu de desenvolupar els deu punts del Manifest fundacional,  per  arribar a construir les  bases de la Constitució de la futura República Catalana del 99 %.

Hi ha la previsió de tenir enllestida la fase d’elaboració de documents i propostes polítiques per al mes d’abril del 2014.

T’animem a participar-hi,  a través de la lectura dels textos aportats fins ara a cada un dels punts i a fer les aportacions que creguis convenients. Les aportacions cal redactar-les  d’acord amb el següent Protocol Textos de Debat.

Per facilitar la feina podeu descarregar la Plantilla de document de debat.

Pots accedir a la documentació actualitzada de cada punt del Manifest a través dels enllaços següents:

 0. Prototemes i Altres temes transversals.

 1. Expropiació de la banca privada, defensa d’una banca pública i ètica, fre a l’especulació financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i impagament del deute il.legítim.
  .
 2. Salaris i pensions dignes, no als acomiadaments, reducció de la jornada laboral i repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura no-remunerat.
  .
 3. Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció.
  .
 4. Habitatge digne per a tothom, moratòria dels desnonaments i dació en pagament retroactiva.
  .
 5. No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota control social.
  .
 6. Dret al propi cos i no a la violència de gènere.
  .
 7. Reconversió ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses energètiques i sobirania alimentaria.
  .
 8. Drets de ciutadania per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació d’estrangeria.
  .
 9. Mitjans de comunicació públics sota control democràtic, programari i xarxa lliure i desmercantilització de la cultura.
  .
 10. Solidaritat internacional, no a la guerra, i per una Catalunya sense exèrcit i fora de l’OTAN.

———————————————————————————————————————

Dues presentacions per fer presentacions del Procés Constituent:
Presentació del Procés Constituent – Apunts (PPS)
Presentació del Procés Constituent – Esquemàtic (PPS)

Material documental sobre el procés constituent (Wiki)