Punt 01 (Economia)

PUNT 1 – Expropiació de la banca privada, defensa d’una banca pública i ètica, fre a l’especulació financera, fiscalitat justa, auditoria del deute i impagament del deute il.legítim.

Sistema econòmic ètic – Punt 1 del manifest del PC (Wiki de treball)

Texts de debat (en PDF):
1.1. Visió general del nou model econòmic
1.2. Transició al nou model econòmic

VIDEOS:
COMO SE CREA EL DINERO
El Fraude del Sistema Bancario en 2 Minutos