Punt 02 (Salaris i pensions)

PUNT 2 – Salaris i pensions dignes, no als acomiadaments, reducció de la jornada laboral i repartiment de tots els treballs, inclòs el treball domèstic i de cura no-remunerat.

Texts de debat (en PDF):
2.2 Pensions i mentides
2.3 Renda bàsica