Punt 03 (Democràcia)

PUNT 3 – Democràcia participativa, reforma electoral, control dels càrrecs electes, eliminació dels privilegis dels polítics i lluita decidida contra la corrupció.

Sectorial de Democràcia (ProcésConstituent)
Temari de democràcia participativa
Material documental sobre democràcia participativa

Texts de debat (en PDF):
0.0 -L’Estat
3.1 Què s’entén per Democràcia? (Discussió)
3.4 Repensant les candidatures electorals i la rendició de comptes
3.5 Política sense polítics
3.6 Catalunya Laica
3.14 – Siguem exemple de democràcia i transparència

Texts de debat en edició:
3.0 – Democràcia interna pel Procés Constituent
3.1 – Què s’entén per Democràcia?  (Discussió)
3.2 – Dinàmica de treball per a una assemblea operativa
3.3 – Redescobrir la democràcia
3.4 – Repensant les candidatures electorals
3.14 -Siguem exemple de democràcia i transparència

Bibliografia essencial (en PDF):
La propuesta bolo’bolo
Bolo’Bolo
Psicología de las Masas – Gustave le Bon – 1895

Documents de treball:
COMPARATIVA sobre la participació ciutadana en les constitucions ESPANYOLA, EQUATORIANA i SUÏSSA
(descarregar en DOC)

Materials relacionats:
APARTAT: Lluís Maria Xirinachs

Anuncis