Punt 05 (Control social)

PUNT 5 – No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota control social.

Texts de debat (en PDF):
0.0 L’Estat
5.1 Xarxes d’intercanvis en política social
5.2 Teràpies naturals, proposta de regulació_v1
5.3 El Procés Constituent i la joventut

Documents de treball:
COMPARATIVA sobre la participació ciutadana en les constitucions ESPANYOLA, EQUATORIANA i SUÏSSA
(descarregar en DOC)

Anuncis