Punt 07 (Ecologia)

PUNT 7 – Reconversió ecològica de l’economia, expropiació i socialització de les empreses energètiques i sobirania alimentaria.

Texts de debat (en PDF):
7.1 Sobirania alimentària
7.2 Edificació
7.3 Sobirania Energètica