Punt 08 (Immigració)

PUNT 8 – Drets de ciutadania per a tothom, no a la xenofòbia i derogació de la legislació d’estrangeria.

Texts de debat en elaboració:
8.0 – Tothom que viu a Catalunya ha de tenir els mateixos drets. Per una Catalunya intercultural
8.1 Immigració, antiracisme i interculturalitat

Altres textos:
Campanya pels drets dels i les immigrants (PDF)