Punt 09 (Cultura)

PUNT 9 – Mitjans de comunicació públics sota control democràtic, programari i xarxa lliure i desmercantilització de la cultura.

Texts de debat (en PDF):
9.1 Mitjans de comunicació