Punt 10 (Cultura de Pau)

PUNT 10 – Solidaritat internacional, no a la guerra, i per una Catalunya sense exèrcit i fora de l’OTAN.

Texts de debat (en PDF):
10.0 Nou paradigma social, l’art de viure i comviure
10.1 El militarisme, coma manera de veure el món
10.2 País sense exèrcit
10.04 Violència estructural_v1

Bibliografia essencial (en PDF):
La Guerra es un fraude (Smedley Butler – General del Cuerpo de Marines de EEUU)

Bon material:
España – Rebelión en los cuarteles
(Rebelión)