Punt 00 (Prototema)

PUNT 0 – Prototemes i Altres temes transversals.

Texts de debat (en PDF):
0.0 L’Estat
0.1 Ètica, amor i esperança_v1
0.2 Cal substituir competició per cooperació_v1
0.3 Nou paradigma social, L’art de viure i conviure_v1